• fullslide1
    APS-EKOINNOWACJE
    INNOWACJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
    I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

O FIRMIE


Historia APS-EKOINNOWACJE sięga 2009 roku, kiedy to założyciele rozpoczęli wspólne przedsięwzięcia naukowe w obszarze Technologii Odnawialnych Źródeł Energii. W roku 2012 do zespołu dołączył Piotr Piersa i rozpoczęto intensywne działania w zakresie przeprowadzania profesjonalnych doradztw i szkoleń z zakresu gospodarki energetycznej, OŹE w budownictwie niskoenergetycznym, audytu energetycznego, pomp ciepła, solarnych systemów grzewczych i fotowoltaicznych.

Dotychczasowe osiągnięcia:
- 70 publikacji naukowych
- 3 zgłoszenia patentowe
- 1 Monografia
- Kilkadziesiąt wystąpień na konferencjach
- 6 wdrożeń przemysłowych, w tym m. in:
- projekt elektrociepłowni hybrydowej zasilanej biomasą w gminie Daszyna współfinansowany z Ministerstwa Środowiska Bundestagu
- Projekt zeroenergetycznego osiedla domów jednorodzinnych
- Wymiennik ciepła do zastosowań budowlanych oparty o technologię rurek ciepła-heat pipe
- Optymalizacje energetycznych w obszarze odzysku ciepła i spalania
- Kierowanie dwoma grantami badawczymi z Narodowego Centrum Nauki
- Kierowanie oraz Główne wykonawstwo projektu LIDER z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
- Wpis Do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
- Certyfikat ISO w zakresie szkoleń i doradztwa
- Wpis do Rejestru Akredytowanych Konsultantów PARP- KSI KSU dla Innowacyjnych
- Aktywny udział w panelach Eksperckich w Ministerstwie Rozwoju dla BGK w ramach oceny wniosków „Kredytów Technologicznych” (Recenzja kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych).
- Realizacja 18 projektów szkoleniowo-doradczych z obszaru Gastronomi, Zarządzania oraz Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej.

OFERTA


Szkolenia

10 letnie doświadczenie pracowników w realizacji szkoleń ugruntowało nas na pozycji liderów na polskim rynku szkoleniowym. Prowadzimy szkolenia z zakresu:
- Gastronomii;
- Zarządzania przedsiębiorstwem;
- Obrobki drewna;
- Energetyki Niskoemisyjnej i Odnawialnych Źródeł Energii,
- Klimatyzacji, Wentylacji i Rekuperacji oraz Wymiany ciepła,
- Audytów energetycznych, efektywności energetycznej oraz budownictwa energooszczędnego,
- Optymalizacji źródeł zasilania budynków/firm/jednostek samorządu terytorialnego
- Dywersyfikacji dostaw z odnawialnych źródeł energii i/lub kogeneracji,
- Optymalizacji procesów technologicznych i przemysłowych (odzysk ciepła, minimalizacja strat etc.),
- Zarządzania energią i budowania planów racjonalizacji gospodarowania mediów,
- Tworzenia planów wdrożeń rozwiązań proekologicznych i proinnowacyjnych,
- Szacowania efektu ekologicznego rekomendowanych rozwiązań,
- Kreowania proekologicznego wizerunku firmy i instytucji.

APS-EKOINNOWACJE organizuje kompleksowe szkolenia w bardzo szerokim zakresie merytorycznym i na każdym poziomie trudności począwszy od wykładów dla całkowicie początkującego słuchacza bez żadnego wykształcenia, aż po work shopy w najbardziej wykształconym profesorskim gremium.

Współwłaściciele oraz pracownicy są wysoko cenionymi na rynku trenerami w obszarach innowacyjnych technologii, posiadającymi pełną własność intelektualną do posługiwania się opracowanymi materiałami szkoleniowymi.

Kompetencje współwłaścicieli oraz pracowników spółki zdobyte na najlepszych Uczelniach w Polsce i Zagranicą oraz doświadczenie we współpracy z przemysłem są gwarantem najwyższej jakości świadczonych usług szkoleniowych.

Doradztwo

Nasze doradztwo skrojone jest zawsze na miarę. Jego specyfika zależy od rodzaju projektu i/lub indywidualnego zamówienia. Obszary, w których świadczymy doradztwo dotyczące innowacji procesowych, produktowych, organizacyjnych oraz pomoc w przygotowywaniu udoskonaleń technologicznych (w tym przygotowywaniu opinii o innowacyjności, zgłoszeń patentowych itp.):

- Konwersja paliw odnawialnych i konwencjonalnych
- Efektywność energetyczna
- Optymalizacje energetyczne procesów wytwórczych i technologicznych w przemyśle (np. Spożywczym, Piekarniczym, Włókienniczym, Biotechnologicznym, Energetycznym, Górniczym, Hutniczym, Samochodowym, Turystycznym)

Oraz w każdym innym, w którym można wprowadzić innowacje dotyczące ekologii i ochrony środowiska oraz zoptymalizować proces technologiczny i wytwórczy.

Posiadamy doświadczanie w świadczeniu usług doradczych w zakresie:
- audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej
- optymalizacji źródeł zasilania w każdej postaci (ciepło/chłód/energia elektryczna)
- dywersyfikacji dostaw z odnawialnych źródeł energii i/lub kogeneracji
- optymalizacja procesów technologicznych i przemysłowych
- racjonalizacji zużycia energii, paliw oraz wody
- tworzenia planów wdrożeń rozwiązań proekologicznych i proinnowacyjnych
- szacowania efektu ekologicznego rekomendowanych rozwiązań
- budowania modeli biznesowych
- gastronomii
- tworzenia i wdrażania strategii rozwoju oraz negocjacji biznesowych
- kreowania proekologicznego wizerunku firmy i instytucji
- ochrony wartości intelektualnej (w tym przygotowanie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych itp.)

Ekspertyzy i Pozyskiwanie Finansowania

APS-EKOINNOWACJE świadczy również usługi opracowywania ekspertyz, opinii o innowacyjności, a także pomaga w pozyskaniu dofinansowania.

Opracowania naukowe, popularno-naukowe, projektowe bądź ekonomiczne w zależności od zapotrzebowania mogą mieć charakter, m.in.:
- konkursowego wniosku o dotacje lub dofinansowanie
- biznesplanu lub audytu danego przedsięwzięcia
- analizy lub opinii o innowacyjności
- kampanii społecznej i wizerunkowej w obszarze proekologicznym
- strategii rozwoju przedsiębiorstw
- planu wdrożenia rozwiązania proekologicznego, technologicznego lub biznesowego w przedsiębiorstwie

Badania Naukowe

Najbardziej strategiczną usługą, która stanowi kierunek rozwoju spółki APS-EKOINNOWACJE są badania naukowe. Przeprowadzone dotychczas badania wykonane zostały na zlecenie agencji rządowych finansujących badania naukowe w Polsce (NCN i NCBiR). Dotyczą one zarówno poziomu badan podstawowych jak i wysoko zaawansowanych technologii charakteryzujących się gotowością wdrożenia na rynek (TRL>6). Współwłaściciele oraz pracownicy APS-EKOINNOWACJE wierzą, że największym potencjałem jest człowiek, najwyższymi wartościami lojalność i zaangażowanie, a umiejętnością praca zespołowa.

PARTNERZY


APS-EKOINNOWACJE dotychczas nawiązało współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi:

W Europie:
University of Cambridge Enterprise,
Oxford ISIS Innovation (Wielka Brytania),
ECN Energy Research Center of Netherlands w Petten (Holandia),
DBFZ Deutsche Biomass Forschung Zentrum w Lipsku (Niemcy),
KTH University of Stocholm

Oraz w Polsce:
Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Politechnika Opolska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Śląska
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Instytut Energetyki w Warszawie
Interdyscyplinarne Centrum OŹE działające w ramach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
Centrum Transferu Technologii w obszarze OŹE w Konstantynowie Łódzkim.
Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku

Dotychczasowa kooperacja z ponad 300 przedsiębiorstwami, w tym m.in.:
Kratki.pl
Boson Energy
Cambridge Cleantech
W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o.
Dalkia Łódź S.A.,
Eko-Max Sp. z o.o.,
Szlifiernia Szkła i Luster Józef Andrzejewski.
DominoWood

AKTUALNOŚCI


21.06.2016 - Wystąpienie z prezentacją na Czwartym Opolskim Kongresie Energetycznym

31.03.2016 – Wystąpienie z prezentacją na Targach ENEX, ENEX – NOWA ENERGIA 2016 w Kielcach

MISJA


APS-EKOINNOWACJE Sp. z o.o. tworzy i promuje czyste technologie spalania i technologie OŹE oraz prowadzi szkolenia i usługi doradcze w obszarze energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, kojarząc naukę z biznesem dla rozwoju nowych technologii o wysokim poziomie innowacyjności.

WIZJA


APS-EKOINNOWACJE Sp. z o.o. będzie Liderem na rynku krajowym w obszarach swojej działalności doradczo-szkoleniowej i rozpoznawalną w kraju i w Europie jednostką badawczo-rozwojową. Ponadto APS-Ekoinnowacje uruchomi Interdyscyplinarne Centrum Badawczo Szkoleniowe, dzięki któremu spółka stanie się jednostką badawczo-rozwojową. W planowanym APS Institute of Technology wypracowywane będą innowacyjne w skali światowej technologie, które spółka zamierza wprowadzać na rynek poprzez sprzedaż licencji, a także w wyniku uruchomienia produkcji własnej opracowanych wynalazków przy udziale partnerów z kraju i zagranicy.

KONTAKT


APS-EKOINNOWACJE Sp. z o.o.

NIP: 729-271-05-73, REGON: 363900225, KRS: 0000606303

ul. Brzozowskiego 7/12
93-552 Łódź


Piotr Piersa

Prezes Zarządu

Tel. 609 407 525


ROZEZNANIA RYNKU
ZAPYTANIA OFERTOWE
OFERTY PRACY